#stayhome khuyến mãi: miễn phí vận chuyển từ €20-giao hàng nhanh

Liên hệ


Địa chỉ

Roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstraße 100
28355 Bremen

Hoặc gọi cho chúng tôi hoặc Fax:

Tel. 0421/25 79-0
Điện thoại 0421/25 79-300

Thẩm quyền từ Đức gần 100 năm