#stayhome promosyon: 20 € ücretsiz nakliye - Hızlı teslimat

Veri koruma beyanı

Veri koruma beyanı

Sevgili ziyaretçiler,

gizliliğinizi korumak bizim için önemlidir! Bu nedenle aşağıdaki bilgilerle, web sitemizi kullandığınızda toplanan verilerinizi nasıl ele aldığımız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

A. Sorumlu

1. Kontrolörün adı ve adresi

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) anlamında sorumlu kişi,

roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstrasse 100
28355 Bremen
Telefon: 0421 2579-0
Faks: 0421 2579-300
E-posta: info@roha-bremen.de

2. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Kontrolörün veri koruma görevlisi:

Patrick Winten
roha arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstrasse 100
28355 Bremen
Telefon: 0421 2579-230
E-posta: pwinten@roha-bremen.de

Genel

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Genellikle işlevsel bir web sitesi, içerik ve hizmetlerimiz için gerekli olduğu sürece kullanıcılarımızın kişisel verilerini toplar ve kullanırız. Aksi takdirde, kişisel veriler yalnızca kullanıcının rızasıyla düzenli olarak kullanılacaktır. Olgusal nedenlerle önceden onay alınamadığı ve verilerin işlenmesine yasalarca izin verildiği durumlarda bir istisna geçerlidir.

2. İşlemenin yasal dayanağı

Veri sahibinin kişisel verileri işlemek için onayını aldığımız sürece, 6. madde 1. fıkra. yasal dayanak olarak bir AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR).

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gereken kişisel verilerin işlenmesinde, Madde 6 (1) yanmıştır. b Yasal dayanak olarak GDPR. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi tedbirleri gerçekleştirmek için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi gerektiği sürece, 6. madde 1. fıkra. c Yasal dayanak olarak GDPR.

Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, 6. madde 1. fıkra. d GDPR yasal dayanak görevi görür.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve ilgili kişinin menfaatleri, temel hak ve özgürlükleri eski menfaatten ağır basmazsa, 6. madde 1. fıkra. f GDPR, işlemenin yasal dayanağı olarak. Şirketimizin meşru menfaati, işimizin yürütülmesinde yatmaktadır.

3. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri depolama konusundaki kişisel verileri yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olduğu sürece işler ve saklarız. Depolama ayrıca, AB düzenlemelerinde, yasalarda veya işlemden sorumlu kişinin tabi olduğu diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından sağlandığı sürece gerçekleştirilebilir. Depolama amacı artık geçerli olmaz veya yukarıda belirtilen yönetmelikler tarafından öngörülen bir saklama süresi sona erer bitmez kişisel veriler rutin olarak engellenir veya silinir.

4. Verilerinizin güvenliği

Üçüncü tarafların erişemeyeceği şekilde tüm teknik ve organizasyonel seçenekleri alarak kişisel verilerinizi kaydetmeye çalışıyoruz. E-posta ile iletişim kurarken, tam veri güvenliğini garanti edemeyiz. Sağlayıcı, İnternet'teki veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıklarına sahip olduğunu ve üçüncü tarafların erişimine karşı tamamen korunamayacağını açıkça belirtir. Bu nedenle gizli bilgileri postayla göndermenizi öneririz.

C. Kullanım verileri

1. Günlük dosyaları

Web sitesine her erişildiğinde, biz veya web sitesi sağlayıcısı otomatik bir sistem üzerinden veri ve bilgi toplarız. Bunlar sunucunun günlük dosyalarına kaydedilir.
Aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgi
 • Kullanıcının işletim sistemi
 • Kullanıcının İnternet servis sağlayıcısı
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcı sisteminin web sitemize ulaştığı web siteleri (yönlendiren)
 • Web sitemiz üzerinden kullanıcı sistemi tarafından erişilen web siteleri

Verilerin işlenmesi, web sitemizin içeriğini sunmaya, bilgi teknolojisi sistemlerimizin işlevselliğini sağlamaya ve web sitemizi optimize etmeye hizmet eder. Günlük dosyalarının verileri her zaman kullanıcıların diğer kişisel verilerinden ayrı olarak saklanır.

2. Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet tarayıcınızın önbelleğinde (oturum çerezleri olarak adlandırılır) veya belirli bir süre boyunca (kalıcı çerezler olarak adlandırılır) tarayıcı oturumunuz boyunca sabit sürücünüzde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, İnternet tarayıcısının tanınmasını sağlar, böylece web sitemize gelecekteki ziyaretleriniz, ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize göre daha hızlı ve daha hedefli içerik sağlayabilir. Bu nedenle, ziyaretçilerin isteklerine göre hazırlanmış bir web sitesi sağlama konusundaki meşru menfaatimizi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler kişisel verileri kaydetmez.

Çerezlerin saklanmasını nasıl önleyebilirim?

Tarayıcınızda, çerezlerin depolanmasının yalnızca bunu kabul ederseniz kabul edileceğini ayarlayabilirsiniz. Mevcut çerezleri silebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmak web sitemizin kullanılabilirliğini sınırlayabilir. Çerezleri nasıl devre dışı bırakabileceğinize ilişkin bilgileri aşağıdaki LINK'te bulabilirsiniz (wikihow.com).

3. Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc. (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics ayrıca çerezler kullanır.

Çerez tarafından web sitesini kullanımınızla ilgili oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Web sitemizde IP anonimleştirme kullanıyoruz, bu da IP adresinizin Google tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya diğer imzalayan ülkelerde Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasını kısaltacağı anlamına gelir. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve istisnai durumlarda burada kısaltılır. Google, AB üyesi ülkelerden kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanması konusunda ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan AB ile ABD arasındaki Gizlilik Kalkanı Anlaşmasına uymayı taahhüt etmiştir ve buna bağlı olarak bir Gizlilik Kalkanı sertifikası bulunmaktadır.

Bizim adımıza, Google bu bilgileri web sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri web sitesi operatörüne sunmak için kullanır. Web sitemizi ziyaret edenlerin kullanıcı profilleri iletilen verilerden oluşturulabilir. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecek.

Web sitesinin kullanıcı davranışının değerlendirilmesi, sağlayıcının meşru menfaatlerine dayanmaktadır. Anonimleştirilmiş kullanım verilerini değerlendirerek, sayfa kullanıcı davranışına uyarlanır ve optimize edilir.

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca, Google'ın çerez tarafından oluşturulan verileri ve web sitesini kullanımınızla ilgili olmasını ve aşağıdaki bağlantıda bulabileceğiniz tarayıcı eklentisini kullanarak Google tarafından verileri işlemesini de önleyebilirsiniz.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

indirin ve yükleyin.

Bu web sitesinin kullanımı hakkında çerezden elde edilen bilgileri üçüncü taraflara aktarmayız.

Google Analytics'in kullanım şartları ve veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: http://www.google.com/analytics/terms/de.html veya altında https://www.google.de/intl/de/policies/.

4. Yeniden pazarlamayı içeren Google pazarlama hizmetleri

Bu web sitesi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD, ("Google") tarafından sağlanan pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini (kısaca "Google Pazarlama Hizmetleri") kullanmaktadır. Veri işleme, Madde 6 para.1 litre. a) GDPR sizin izninize dayanmaktadır.

Google Pazarlama Hizmetleri, yalnızca potansiyel olarak ilgi alanlarına karşılık gelen reklamları olan kullanıcılara sunmak için reklamları daha hedefli bir şekilde görüntülememize olanak tanır. Kullanıcı ör. Diğer web sitelerinde ilgilendiği ürünlerin reklamlarına "yeniden pazarlama" denir. Bu amaçlar için, Google pazarlama hizmetlerinin etkin olduğu web sitemizi ve diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde, Google doğrudan Google'dan bir kod yürütür ve (yeniden) pazarlama etiketleri (görünmez grafikler veya kod da) web sitesine dahil edilir web sitesinde "web işaretçileri" olarak anılır). Onların yardımıyla, bireysel bir çerez, yani. küçük bir dosya kaydedilir (çerezler yerine karşılaştırılabilir teknolojiler kullanılabilir). Çerezler google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com veya googleadservices.com tarafından farklı alan adları tarafından ayarlanabilir. Bu dosya, kullanıcının hangi web sitelerini ziyaret ettiğini, hangi içeriğe ilgi duyduğunu ve hangi teklifleri tıkladığını, ayrıca tarayıcı ve işletim sistemindeki teknik bilgileri, web sitelerini, ziyaret süresini ve çevrimiçi teklifin kullanımıyla ilgili diğer bilgileri not eder. Kullanıcının IP adresi de kaydedilir, bu web sitesi Google Analytics'in IP adresinin Avrupa Birliği üye devletleri içinde veya diğer imzalayan devletlerde Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına ve sadece istisnai durumlarda kısaltıldığını bildirmek için kullanır. Google'dan bir sunucu ABD'de iletilir ve orada kısaltılır. IP adresi, diğer Google tekliflerindeki kullanıcı verileriyle birleştirilmez. Yukarıda bahsedilen bu bilgiler, diğer kaynaklardan alınan bu bilgilerle de birleştirilebilir. Kullanıcı daha sonra başka web sitelerini ziyaret ederse, ilgi alanlarına göre uyarlanmış reklamlar görüntülenebilir.

Kullanıcıların verileri Google pazarlama hizmetleri kapsamında takma olarak işlenir. o Google depolar ve işlemler ör. kullanıcının adı veya e-posta adresini değil, sahte kullanıcı profillerinde ilgili çerezle ilgili veri çerezini işler. o Google'ın bakış açısından, reklamlar belirli bir şekilde tanımlanmış bir kişi için değil, bu çerez sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın çerez sahibi için yönetilir ve görüntülenir. Bir kullanıcı Google'ın bu takma adlandırma olmadan verileri işlemesine açıkça izin vermişse bu geçerli değildir. "DoubleClick" tarafından kullanıcı hakkında toplanan bilgiler Google'a aktarılır ve Google'ın ABD'deki sunucularında depolanır.

Bu web sitesi tarafından kullanılan Google pazarlama hizmetleri şunları içerir: çevrimiçi reklamcılık programı "Google Ads". Google Ads durumunda, her Reklam müşterisine farklı bir "dönüşüm çerezi" verilir. Bu nedenle çerezler, Reklam müşterilerinin web siteleri aracılığıyla izlenemez. Çerez kullanılarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izlemeyi tercih eden reklam müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklam müşterileri, reklamlarını tıklayan ve bir dönüşüm izleme etiketi içeren bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını bulur. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir bilgi almayacaksınız.

Kullandığımız bir diğer Google pazarlama hizmeti, diğer Google analiz ve pazarlama hizmetlerini web sitemize entegre etmek için kullanılabilen "Google Etiket Yöneticisi" dir (örneğin "Reklamlar", "DoubleClick" veya "Google Analytics") ,

Google'ın pazarlama amaçlı veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen genel bakış sayfasını ziyaret edin: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Google'ın gizlilik politikası https://www.google.com/policies/privacy Mevcut.

Google Marketing Services tarafından kayda itiraz etmek isterseniz, Google tarafından sağlanan ayar ve kapsam dışında kalma seçeneklerini kullanabilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences.

5. Google web yazı tipleri

Bu web sitesindeki çeşitli bilgilerin optik olarak geliştirilmiş sunumu için Google web yazı tipleri (http://www.google.com/webfonts/) kullanılır. Web yazı tipleri, sayfa çağrıldığında görüntülenecek şekilde tarayıcının önbelleğine aktarılır. Tarayıcı Google Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa veya erişimi engelliyorsa, metin standart bir yazı tipinde görüntülenir.

Sayfa çağrıldığında, web sitesi ziyaretçisiyle hiçbir çerez depolanmaz. Sayfa görünümüyle bağlantılı olarak iletilen veriler fonts.googleapis.com veya fonts.gstatic.com gibi kaynağa özgü alanlara gönderilir. Gmail gibi kimliği doğrulanmış Google hizmetlerinin paralel kullanımı ile bağlantılı olarak toplanabilecek veya kullanılabilecek verilerle ilişkilendirilmeyeceksiniz.
Tarayıcınız Google Yazı Tiplerini desteklemiyorsa veya Google sunucusuna erişimi engelliyorsanız, metin sistemin standart yazı tipinde görüntülenir.

Google Webfonts'un veri koruma koşulları hakkında bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy

Veri koruma ile ilgili genel bilgileri Google Gizlilik Merkezi'nde şu adreste bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/

6. Üçüncü tarafların hizmet ve içeriklerinin entegrasyonu

Çevrimiçi teklifimiz dahilinde üçüncü taraf sağlayıcıların içerik veya hizmet tekliflerini, meşru menfaatlerimize dayanarak kullanırız (örneğin, 6 (1). Gibi hizmetler Videoları veya yazı tiplerini ekleyin (bundan böyle "içerik" olarak anılacaktır).

Bu her zaman, bu içeriğin üçüncü taraf sağlayıcılarının kullanıcının IP adresini algıladığını varsayar, çünkü IP adresi olmadan içeriği tarayıcılarına gönderemezler. Bu nedenle, bu içeriği görüntülemek için IP adresi gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcıları içeriği iletmek için yalnızca IP adresini kullanan içeriği kullanmaya çalışıyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar, istatistiksel veya pazarlama amacıyla piksel etiketleri ("web işaretçileri" olarak da bilinen görünmez grafikler) de kullanabilirler. "Piksel etiketleri", bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir. Sahte bilgiler, kullanıcının cihazındaki çerezlerde de saklanabilir ve diğer şeylerin yanı sıra, tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, web sitelerine atıfta bulunma, ziyaret zamanı ve çevrimiçi teklifimizin kullanımı ile ilgili diğer bilgilerin yanı sıra diğer kaynaklardan gelen bilgilere bağlanabilir.

7. Youtube

Web sitemiz, "YouTube" sağlayıcısından video görüntülemek ve oynatmak için YouTube'un gömme işlevini kullanır. YouTube, Google LLC'nin, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'nin ("Google") bir parçasıdır.

ABD merkezli Google LLC, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uygunluğu garanti eden ABD-Avrupa veri koruma anlaşması “Gizlilik Kalkanı” sertifikasına sahiptir. YouTube'a göre, yalnızca video oynatıldığında kullanıcı bilgilerini depolamaya başlayan genişletilmiş veri koruma modunu kullanıyoruz. Web sitemize yerleştirilmiş YouTube videolarını oynatmaya başladıktan sonra, sağlayıcı kullanıcı davranışınız hakkında bilgi toplamak için çerezleri kullanır. "YouTube" a göre, bu veriler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri oluşturmak, kullanıcı dostu olma özelliğini optimize etmek ve kötü niyetli eylemleri önlemek için kullanılır. Google'da oturum açtıysanız, bir videoyu tıklar tıklamaz verileriniz doğrudan hesabınıza atanır. YouTube profilinizin atanmasını istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce çıkış yapmanız gerekir. Google, giriş yapmayan kullanıcılar için bile verilerinizi kullanım profilleri olarak depolar ve değerlendirir.

Yasal dayanak

Böyle bir değerlendirmenin yasal dayanağı özellikle 6 ncı Paragraf 1 litredir. GDPR, meşru menfaat, Google'ın kişiselleştirilmiş reklam yerleştirme, pazar araştırması ve web sitesinin ihtiyaç temelli tasarımına olan ilgisidir.

Muhalefet ve kaldırma seçenekleri

YouTube ile iletişim kurmanız gereken bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır. Gömülü videoların oynatılıp oynatılmamasına bakılmaksızın, bu web sitesine her erişildiğinde Google "DoubleClick" ağına bir bağlantı kurulur ve bu da etkimiz olmadan daha fazla veri işleme işlemini tetikleyebilir. "YouTube" da veri koruma hakkında daha fazla bilgi sağlayıcının veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

8. Facebook

Facebook pikseli

Web sitemiz, pazarlama amacıyla bir Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, ABD sosyal ağı Facebook'tan dönüşüm ve yeniden hedefleme etiketi (ayrıca “Facebook pikseli”) kullanmaktadır. Web sitemizin genel kullanımını analiz etmek ve Facebook reklamcılığının etkinliğini ("dönüşüm") anlamak için Facebook Pixel'i kullanıyoruz. Ayrıca Facebook piksellerini, ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiye ("yeniden hedefleme") göre kişiselleştirilmiş reklam mesajları göstermek için de kullanırız. Bu amaçla Facebook, hizmetin web sitemizde topladığı verileri çerezler, web işaretçileri ve karşılaştırılabilir depolama teknolojileri aracılığıyla işler.

Bu bağlamda üretilen veriler, değerlendirme için Facebook'tan ABD'deki bir sunucuya iletilebilir ve orada saklanabilir. Kişisel verilerin ABD'ye aktarılması durumunda Facebook, AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na sunmuştur. Facebook üyesi iseniz ve Facebook'a hesabınızın gizlilik ayarları aracılığıyla izin verdiyseniz, Facebook bize ziyaretinizle ilgili toplanan bilgileri üye hesabınızla bağlayabilir ve Facebook reklamlarının hedeflenen yerleşimi için kullanabilir. Facebook profilinizin gizlilik ayarlarını istediğiniz zaman görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bir Facebook üyesi değilseniz, 10.2 sayısını tıklayarak Facebook tarafından veri işlemesini engelleyebilirsiniz. "Facebook" sağlayıcısı için devre dışı bırakma düğmesini tıklayın. Daha fazla bilgi için Facebook'un gizlilik politikasına bakın.

Facebook yeniden hedefleme (özel kitle)

Facebook Ireland Limited'den bir piksel bu web sitesine entegre edildi (Web Sitesi Özel Kitle-Piksel). Bu piksel, Facebook Ireland Limited tarafından bu web sitesinin kullanımı (örneğin, görüntülenen makaleler hakkında bilgi) hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, kişisel olarak Facebook Ireland Limited'in ör. sosyal ağdaki bir hesabın sahipliğiniz nedeniyle "Facebook" hakkınızda kaydedildi. Piksel aracılığıyla toplanan bilgilere dayanarak, tekliflerimiz için ilgi alanına dayalı reklamlar Facebook hesabınızda görüntülenebilir (yeniden hedefleme). Piksel aracılığıyla toplanan bilgiler Facebook Ireland Limited tarafından da toplanabilir ve toplu bilgiler Facebook Ireland Limited tarafından kendi reklam amaçları ve üçüncü taraf reklam amaçları için kullanılabilir. Örneğin, Facebook Ireland Limited bu web sitesindeki sörf davranışınızdan belirli ilgi alanlarını çıkarın ve bu bilgileri üçüncü taraf tekliflerinin reklamını yapmak için de kullanın. Facebook Ireland Limited, Piksel aracılığıyla toplanan bilgileri Facebook Ireland Limited'in diğer web siteleri aracılığıyla ve / veya "Facebook" sosyal ağının kullanımı ile ilgili olarak sizin hakkınızda topladığı diğer bilgilerle birleştirebilir, böylece Facebook'ta Ireland Limited sizinle ilgili bir profil saklayabilir. Bu profil reklam amaçlı kullanılabilir. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi Facebook Ireland Limited'de bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php

Veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6 Paragraf 1'dir. a) GSYİH ve aydın. f) GSYİH.

9. Instagram

Burada sunulan bilgi servisi için, teknik platformu ve Facebook hizmetlerini kullanıyoruz (sağlayıcı Avrupa: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda).

Instagram sayfamızı ve işlevlerini kullanırsanız, Instagram u. a. IP adresiniz ve PC'nizdeki çerezler biçiminde kaydedilen diğer bilgiler. Bu bilgiler bize Instagram sayfasının kullanımı hakkında istatistiksel bilgi sağlamak için kullanılır. Bu işlemenin yasal dayanağı yukarıda belirtilenler aracılığıyladır. Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 GDPR mektubu uyarınca amaca dayalı meşru menfaat. Instagram, aşağıdaki bağlantıda bu konuda daha fazla bilgi sağlar:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Bu bağlamda hakkınızda toplanan veriler Facebook Ltd. tarafından sağlanmaktadır. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere işlenmiş ve devredilmiş olabilir. Instagram'ın (Facebook) aldığı bilgi ve nasıl kullanıldığı Instagram'ın veri koruma beyanında ("veri politikası") açıklanmaktadır (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content). Orada ayrıca reklamların ayar seçenekleri hakkında bilgi bulacaksınız (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Şu anda Instagram'a kullanıcı olarak giriş yaptıysanız, son cihazınızda Instagram kimliğinizle bir çerez var. Bu, Instagram'ın Instagram sayfamızı ziyaret ettiğinizi ve onu nasıl kullandığınızı anlamasını sağlar. Bu, diğer tüm Instagram sayfaları için de geçerlidir. Web sitelerine entegre edilen Instagram düğmeleri de Instagram'ın bu web sitelerine yaptığınız ziyaretleri kaydetmesine ve bunları Instagram profilinize atamasına izin verir. Bu verilere dayanarak, size göre içerik veya reklam sunulabilir.

Bundan kaçınmak istiyorsanız, Instagram oturumunu kapatmalı veya "giriş yap" işlevini devre dışı bırakmalı, cihazınızdaki çerezleri silmeli ve tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmalısınız. Bu sizi hemen tanımlamak için kullanılabilecek Instagram bilgilerini silecektir. Bu, Instagram kimliğimizi açıklamadan Instagram sayfamızı kullanmanıza olanak tanır. Sayfanın etkileşimli işlevlerine (örneğin, yorum, paylaşım, mesajlar vb.) Erişirseniz, Instagram giriş ekranı görünür.

Giriş yaptıktan sonra, Instagram için tekrar tanımlanabilir bir kullanıcı olarak tanınacaksınız. Çerezlerin kullanımı ve mevcut bilgileri Instagram'da nasıl yönetebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında şu adreste bulabilirsiniz:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig hem de altında https://help.instagram.com/243810329323104/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=368390626577968&bc%5b1%5d=898918476885209&bc%5b2%5d=1257593130947574

Instagram (Facebook) çerezlerini devre dışı bırakmak ve (yeniden) etkinleştirmek için başka bir seçenek aşağıdaki tercih yöneticileri tarafından sağlanır:

http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Ayrıca, cihazınızın "Ayarlar" alanındaki "Reklam kimliğini sıfırla" veya "Reklam kimliğini sıfırla" yı seçerek mobil cihazlarda izlemeyi önleyebilirsiniz. Reklam kimliği, kullanıcı hesabınıza bağlı olduğundan, kullandığınız her cihaz için geçerlidir B. Google veya Apple'a kaydolun.

10. Amazon

Amazon Ortakları

Web sitemizde Amazon.com, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, ABD (bundan sonra "Amazon" olarak anılacaktır) adlı bir hizmette "Amazon Associates (Amazon Affiliate Program)" kullanıyoruz. Amazon, kullanıcı davranışınızla ilgili bilgileri web sitemizde saklar ve işler. Bu amaçla, Amazon çerezleri, yani cihazınızdaki web tarayıcınızın önbelleğinde yerel olarak depolanan ve web sitemizi kullanımınızın analizini sağlayan küçük metin dosyaları kullanır.

Amazon'u, özellikle web sitemizin kullanımını analiz etmek ve bireysel işlevleri ve teklifleri ve kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmek için pazarlama ve optimizasyon amacıyla kullanıyoruz. Kullanıcı davranışının istatistiksel değerlendirmesi ile teklifimizi geliştirebilir ve kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz. Bu aynı zamanda yukarıdaki verilerin üçüncü taraflarca işlenmesine olan meşru menfaatimizdir. Yasal dayanak 6 para 1 cümle 1 madde. f) GSYİH.

Mevcut çerezleri silerek ve web tarayıcınızın ayarlarından çerezlerin depolanmasını devre dışı bırakarak çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Bu durumda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıda bağlantı verilen web sitelerinden birinde bir devre dışı bırakma çerezi ayarlayarak Amazon'un yukarıda belirtilen bilgileri toplamasını da önleyebilirsiniz:

Çerezlerinizi silerseniz bu ayarın silineceğini belirtmek isteriz. Tarayıcınızda JavaScript'in çalışmasını devre dışı bırakarak kişisel verilerin toplanmasına ve iletilmesine itiraz edebilir veya bu verilerin işlenmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca bir JavaScript engelleyici (ör. https://noscript.net/ veya https://www.ghostery.com). Bu durumda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Buna ek olarak, Amazon, Avrupa Birliği ve ABD arasındaki Gizlilik Kalkanı Anlaşmasını sunmuştur ve onaylanmıştır. Sonuç olarak, Amazon Avrupa veri koruma yasasının standartlarına ve düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Aşağıdaki bağlantılı girişte daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Üçüncü taraf bilgileri: Amazon.com, Inc., Amazon.com, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, ABD

Üçüncü taraf sağlayıcıdan veri koruma hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki web sitesinde bulunabilir: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010

D. Kişisel verileriniz (envanter verileri)

1. "Kişisel Veriler" nedir?

Kişisel veriler, kimliğiniz hakkında sonuçlar çıkarmanıza izin veren ya da doğrudan veya dolaylı olarak sizinle ilgili, örneğin ör. Adınız, adresiniz veya telefon numaranız. Belirli veya tanımlanabilir bir kişi hakkında sonuç çıkarılmasına izin vermeyen bilgiler dahil edilmemiştir.

2. İletişim formunun kullanımı

Web sitemizdehttps://www.roha-bremen.de/kontakt elektronik olarak bizimle iletişim kurmak için kullanılabilecek bir iletişim formu mevcuttur. İletişim formunu kullanmak için, isteğinizi buna göre işleyebilmemiz ve yanıtlayabilmemiz için adınızı, e-posta adresinizi ve mesajınızı girin. İletişim formunun sağlanması meşru menfaatlerimize hizmet eder, çünkü bu sizinle iletişim kurmak için daha fazla seçenek sunar. Alternatif olarak, telefon, posta veya verilen e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veri sahibi bu kanallardan biri aracılığıyla veri denetleyicisine başvurursa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Depolama, yalnızca veri sahibinin işlenmesi veya irtibatlandırılması amacına hizmet eder. Veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

3. Diğer web sitelerine yönlendirme

Hizmet yelpazemizi artırmak için, web sitemizde diğer sağlayıcıların sorumlu olduğu diğer web sitelerine bağlantılar bulacaksınız. Reklamcılık ortaklarımızın kişisel verileri ne ölçüde topladığı için lütfen veri koruma beyanlarına bakın. Yönlendirmeyi, yeni bir tarayıcı penceresi açıldığı ve tarayıcı satırında yeni bir adres görüntülendiği gerçeğiyle tanıyabilirsiniz.

4. Verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi

Daha önce açıklanan koşulların dışında, kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara aktaracağız:

 • Onayınızı 6 ncı Paragraf 1 S. 1 litre uyarınca verdiniz. bir DSGVO buna açıkça onay vermiştir
 • 6 ncı maddenin 1 nci fıkra uyarınca nakil için; c GDPR yasal bir zorunluluktur,
 • bu madde 6 para 1 cümle 1 litre göre. b GDPR, sözleşme ilişkilerinin işlenmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gereklidir,
 • meşru menfaatlerimizi korumak için GDPR Madde 6 Para 1 l'in gereksinimlerine göre işlem yapılması gerekmektedir;
 • Madde 6 Para. 1 S. 1'e göre açıklama. f GDPR'nin yasal hak taleplerini iddia etmesi, kullanması veya savunması gerekir ve verilerinizi ifşa etmeme konusunda geçersiz bir menfaatiniz olduğunu varsaymak için hiçbir neden yoktur,

Verileriniz reklam amacıyla üçüncü taraflara aktarılmaz.

E. Veri sahiplerinin hakları

Aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz:

 • 15 GDPR'ye göre bilgi tarafımızdan işlenen kişisel verilerinizi istemek için. Özellikle, işleme amaçları, kişisel verilerin kategorisi, verilerinizin açıklandığı veya ifşa edileceği alıcı kategorileri, planlanan depolama süresi, düzeltme hakkının varlığı, silinmesi, işlemenin veya muhalefetin varlığı, Bizim tarafımızdan toplanmadığı sürece verilerinizin kökenini, şikayette bulunma hakkı ve 22 nci Maddenin 1 ve 4 üncü maddelerine göre profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve gerekirse ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler verme hakkı. Sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.Bu bağlamda, uygun garantileri İletim ile ilgili olarak bilgilendirilecek Madde 46 GDPR;
 • derhal Madde 16 GDPR'ye göre düzeltme tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin yanlış veya tamamlanmasını istemek;
 • 17 GDPR'ye göre silme İfade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanma, yasal bir yükümlülüğü yerine getirme, kamu yararı nedeniyle veya yasal hak taleplerini iddia etme, kullanma veya savunma veya kamu yararına arşivleme amaçları için tarafımızca saklanan kişisel verilerinizi istemek , bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı veya istatistiksel amaçlara göre 89. Madde 1. GDPR, söz konusu hakkın imkansız hale getirmesi veya bu işlemin amaçlarına ulaşılmasını ciddi şekilde olumsuz etkilemesi muhtemel olduğu sürece gereklidir;
 • 18. GDPR'ye göre İşlemenin kısıtlanması Verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğiniz sürece kişisel verilerinizi istemek için işlem yasalara aykırıdır, ancak silmeyi reddedersiniz ve artık verilere ihtiyacımız yoktur, ancak yasal talepleri iddia etmesi, kullanması veya savunması için ihtiyacınız vardır, ya da Sanat uyarınca 21 GDPR işlemeye itiraz ettiniz; Kişisel verilerinizin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler yalnızca sizin izninizle işlenebilir veya yasal talepleri iddia etmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Birliğin veya bir üye ülkenin kamu yararının önemli nedenlerinden dolayı işlenebilir. ve kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz;
 • Madde 20 GDPR'ye göre, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde almak veya başkalarının özgürlük ve haklarının bozulmaması şartıyla sorumlu başka bir kişiye transfer talep etmek. Bu hak Veri taşınabilirliği kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi veya sorumlu kişiye aktarılan resmi otoritenin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir;
 • Madde 7 Para 3 GDPR'ye göre, bize her zaman rızanızı verdiniz çekilmek, Sonuç olarak, gelecekte bu rızaya dayalı veri işlemeye devam edemeyiz;
 • Madde 22 GDPR'ye göre değil bir sadece birinde otomatikleştirilmiş işleme - profil oluşturma dahil - sendika veya AB yasalarına dayanarak, sizinle aramızdaki bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, sizi yasal olarak etkileyen veya sizi benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen bir karara tabi olmak Denetleyicinin tabi olduğu Üye Devletlere izin verilir ve bu yasal hükümler, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri içerir veya açık rızanızla yürütülür. Bu kararlar, 9 uncu maddenin 2 nci fıkrası belirtilmedikçe, 9 uncu Paragraf 1 GSYİH'ya göre özel kişisel veri kategorilerine dayanmayabilir. a veya g uygulanır ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmıştır;
 • 77. GDPR'ye göre bir denetim makamına şikayet etmek, Kural olarak, olağan ikamet yerinizin veya iş yerinizin veya merkezimizin denetim makamıyla iletişime geçebilirsiniz. Şikayetin yapıldığı denetim makamı, şikayetçinin durumu ve sonuçları hakkında, 78. GSYİH uyarınca bir hukuk yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetçiyi bilgilendirir.

F. İtiraz hakkı

Kişisel verileriniz 6 ncı Paragraf 1 S. 1 litre uyarınca meşru menfaatlere dayanıyorsa. f GDPR işlenirse, özel durumunuzdan kaynaklanabilecek nedenler olması veya itirazın doğrudan reklamcılığa yönelik olması şartıyla, kişisel verilerinizin 21 GDPR maddesi uyarınca işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. İkinci durumda, belirli bir durum belirtmeden uygulayacağımız genel bir itiraz hakkınız vardır.

Cayma veya itiraz etme hakkınızı kullanmak istiyorsanız, info@roha-bremen.de adresine bir e-posta yeterlidir.

G. Bu veri koruma beyanının güncelliği ve değişimi

Bu veri koruma bildirimi şu anda geçerlidir ve en son Mayıs 2018'de güncellenmiştir.

Web sitemizin daha fazla geliştirilmesi ve bu konudaki teklifler veya değişen yasal veya resmi gereklilikler nedeniyle, bu veri koruma beyanını değiştirmek gerekebilir. Mevcut veri koruma bildirimi web sitesinde her zaman şu adresten görüntülenebilir:https://www.roha-bremen.de/datenschutzerklaerung/ görülebilir.